Aby odszyfrować plik należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik lub katalog i wybrać opcję 7-zip -> Wypakuj tutaj. Przykład na poniższym rysunku:


Następnie w okienku wpisujemy hasło do archiwum. Przykład na poniższym obrazku: