Aby zaszyfrować plik należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik lub katalog i wybrać opcję 7-zip -> Dodaj do archiwum. Przykład na poniższym rysunku:Następnie w okienku „Dodaj do archiwum” w polu „Wprowadź hasło:” wpisujemy hasło, którym chcemy zaszyfrować plik lub katalog. W polu „Wprowadź ponownie hasło:” ponownie wpisujemy hasło w celu weryfikacji poprawności wpisanego hasła. Przykład na poniższym rysunku:Tak zaszyfrowany plik lub katalog możemy bezpiecznie przesłać pocztą elektroniczną.


Należy pamiętać aby hasła do tak stworzonego archiwum nie przesyłać w tej samej wiadomości. Najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie innego sposobu komunikacji np: SMS