Nawiązanie połączenia zdalnego odbywa się poprzez ikonę znajdującą w prawej części ekranu na pasku start. Ikonę aplikacji przedstawiamy poniżej.

W celu nawiązania połączenia należy kliknąć przycisk połącz, a następnie wprowadzić odpowiadające użytkownikowi login oraz hasło i wybrać przycisk "Połącz".